08 / Μαι.
2016
Διαγωνισμός Φωτογραφίας - " ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"

Διαγωνισμός Φωτογραφίας - " ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"

Είναι η στιγμή που η οργάνωσή μας «Πάνος & Χρυσηίδα Βοήθεια στα Παιδιά», προετοιμάζει το ημερολόγιο της επόμενης χρονιάς.

Για το 2017 διοργανώνουμε ένα Διαγωνισμό Φωτογραφίας, με τη συμμετοχή τόσο ερασιτεχνών όσο και επαγγελματιών φωτογράφων με θέμα την "Αλληλεγγύη", ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων καθώς η οικονομική και η πολεμική κρίση, μας φέρνει σε επαφή με άπειρα παραδείγματα ανθρώπων που προσφέρουν υποστήριξη για την ευημερία των συνανθρώπων μας. 

Ωστόσο, η αλληλεγγύη μπορεί να αποτυπωθεί στην ευρύτερή της έννοια όπως την βλέπουμε ανάμεσα σε ανθρώπους ή μεταξύ ανθρώπων και ζώων αλλά και μέσα στη φύση όπου τα ζώα αλληλοπροστατεύονται και τα φυτά στηρίζουν ή σκιάζουν τα πιο αδύνατα.  Ιδανικά θα θέλαμε να αποτυπώσετε την όμορφη και φωτεινή πλευρά της. 

Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα συμβάλουν στη στήριξη των σκοπών της μέσω των πωλήσεων του ημερολογίου στο ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Bazaar που θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα (27/11/2016). Πληροφορίες θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας www.PanosAndCressida4Life.org,

Η ανακοίνωση των φωτογράφοι των οποίων οι συμμετοχές θα επιλεγούν θα αναρτηθεί στη σελίδα του FB μετά από το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016.

Οδηγίες Συμμετοχής

• Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο φωτογραφία.
• Οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβληθούν πριν από την 30/6/2016 στο mail: photocontest@makliv.com
• Θα πρέπει να συμπεριληφθούν:
o Ονοματεπώνυμο
o Ηλικία
o Περιοχή
o Πόλη / Χώρα από όπου προέρχονται οι συμμετέχοντες καθώς και
o Λίγα λόγια για την φωτογραφία

  • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή ωστόσο δεν είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Σαρώσεις αρνητικά, διαφάνειες, ή φωτογραφικές εκτυπώσεις είναι αποδεκτές. Όλα τα ψηφιακά αρχεία πρέπει να είναι 10 megabytes ή μικρότερα, να είναι σε μορφή JPEG ή JPG. Τέλος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.600 pixels πλάτος σε οριζόντια τοποθέτηση (landscape).

Αποποίηση Ευθυνών

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραιτηθούν από τυχόν δικαιώματα π.χ. ποσοστό από τις πωλήσεις του ημερολογίου, ωστόσο θα λάβουν δύο (2) ημερολόγια ανά συμμετέχοντα, δωρεάν.

__________________________________________________________________

Photo Contest - “SOLIDARITY”

Panos and Cressida 4 Life have decided to organize a photo contest for its 2017 Calendar.

The theme that has been chosen is "Solidarity." Both amateur and professional photographers are invited to participate and submit their entries.

The theme   “Solidarity” should not only be considered within the context of the refugee and poverty issues created by the global economic and war crises which has seen such a huge outpouring of support to those in need.

Solidarity can also be portrayed in its broader context as witnessed between individuals, as well as between humans and animals, among animals and in nature."

Selected photographs will help support the cause of the Not-For-Profit organization through the sales of the calendar at the annual Christmas Bazaar held in Athens (27/11/2016). Detailed information will be found on our site www.PanosAndCressida4Life.org

The names of the selected entries will be announced on the FB page and post by the end of September.

Submission Rules:

• Participants are entitled to submit one photograph each.
• Photographs should be submitted before 30/6/2016 to photocontest@makliv.com
• Include; your full name/age/Location/City/Country and few words about the photograph.
• Photographs must be in digital format. The photograph need not be taken with a digital camera; scans of negatives, transparencies, or photographic prints are acceptable. All digital files must be 10 megabytes or smaller, must be in JPEG or JPG format, and must be at least 1,600 pixels wide, landscape image only.

Disclaimer
Contest participation waives all rights to the photograph for claiming any proceeds from the calendar sales. Each selected participant will receive (2) calendars free.

Μοιραστείτε τη χαρά σας μαζί με άλλα παιδιά που σας χρειάζονται! Δημιουργείστε τη λίστα της βάφτισης του παιδιού σας σε ένα λογαριασμό μας
Για να χαρίσετε αμέτρητα χαμόγελα σε πολλά παιδιά
Μάθετε περισσότερα
Μπορείτε να στηρίξετε κι εσείς την οργάνωσή μας καταθέτοντας απευθείας τη δωρεά ή συνδρομή σας στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μάθετε περισσότερα