08 / Δεκ.
2008
Το «Schuman Trophy» υποστηρίζει την Panos4Life

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Leonard Orban παρέδωσε σε σεμνή επίσημη εκδήλωση στην Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Panos4Life κ. Διόνη Βαρδάκα επιταγή ποσού 4.000 € ως συνεισφορά του Shuman Trophy στο έργο της. Το ποσό αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που ενέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή του Schuman Trophy για το 2008 και αναφέρεται στην επέκταση του Νηπιαγωγείου στο Maboromokoni, Malindi στην Κένυα ως αναγνώριση της προσπάθειας βελτίωσης της μόρφωσης παιδιών και της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού σε περιοχές που μειονεκτούν. Το Schuman Trophy χρηματοδοτείται από εθελοντικές συνεισφορές των θεατών και των παικτών ενός εσωτερικού "ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος", που οργανώνεται από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύνολο των εσόδων του διατίθεται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο για δραστηριότητες που αποβλέπουν στη βελτίωση της ζωής των παιδιών.

Μοιραστείτε τη χαρά σας μαζί με άλλα παιδιά που σας χρειάζονται! Δημιουργείστε τη λίστα της βάφτισης του παιδιού σας σε ένα λογαριασμό μας
Για να χαρίσετε αμέτρητα χαμόγελα σε πολλά παιδιά
Μάθετε περισσότερα
Μπορείτε να στηρίξετε κι εσείς την οργάνωσή μας καταθέτοντας απευθείας τη δωρεά ή συνδρομή σας στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μάθετε περισσότερα